Duurzamer & bewuster

Covid heeft ondanks alle ellende ook geleid tot nieuwe en andere benaderingen in de manier van werken. In basis worden workshops online verzorgd. Mede door deze benadering heeft Kpieto ervoor gekozen bewuster naar haar eigen bedrijfsproces te kijken. Fysiek te verzorgen workshops zijn door het partnerschip met de Stichting Trees For All, CO2 neutraal doordat er iedere dag een boom wordt gedoneerd.  

Heldere afspraken

Op alle diensten van Kpieto! BV zijn van toepassing algemene voorwaarden die de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kpieto! BV als adviseur regelen. Deze branchevoorwaarden staan bekend onder de naam: De Nieuwe Regeling (DNR ) 2011, je downloadt hem hier:

Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor Kpieto. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij uw persoons-gegevens verwerken wanneer u de producten of diensten van Kpieto gebruikt.