Meer zien, meer weten

Onvolledige informatie, het niet vastleggen van afspraken en het werken op basis van aannames siert de top drie van de grootste risico's binnen bouwprojecten. Daar gaan we wat aan doen.

Contract-
Management

Keten-
communicatie

Proces-
optimalisatie

workshops

(ver-)
Bindend-
advies

Contract Management

Het belang van contractmanagement binnen een project is groot. Ieder werk moet op tijd worden opgeleverd, terwijl de doorlooptijd geen invloed mag hebben op het kwaliteitsniveau. Onzekere zaken zoals omgevingsfactoren, afhankelijkheid van anderen en nadere wensen van stakeholders leggen een grote claim op de oorspronkelijke uitgangs-punten van een contract. Het is dus niet de vraag of zaken veranderen maar wanneer en bovenal, wat is de verwachte impact van die wijzigingen?
Dit is complexe materie die veel kennis en kunde vraagt. Maar al te vaak worden er in de waan van het moment keuzes gemaakt, zonder het onderliggende contractuele kader te kennen. Vanuit dit patroon kunnen steeds faalkosten ontstaan. Kpieto is gepokt en gemazeld in het bouwcontractenrecht. Dat geldt voor het hele spectrum van traditionele UAV 2012 overeenkomsten (STABU en RAW) als ook innovatieve contracten op basis van de GC 2005 of twee-fasen contracten in de vorm van een bouwteam.
Contractscreening ten behoeve van de tenderfase en het formuleren van vragen voor een Nota van
Inlichtingen zijn dagelijkse kost. Is het project al in de uitvoering dan kan Kpieto behulpzaam zijn bij het maken van een administratieve 0-meting. Er wordt gekeken waar partijen staan en hoe hard de businesscase is. Hierbij wordt dan in objectieve zin een oordeel gegeven over bijvoorbeeld de rechtmatigheid van een afwijking of VTW.

Proces Optimalisatie

De bouw - en infrasector kenmerkt zich door hoge faalkosten. Dit zijn kosten die ontstaan door een vermijdbaar tekortschieten. De factor mens staat hierbij dus centraal. Nog steeds wordt veel gewerkt vanuit de klassieke functies van calculator, werkvoorbereider en projectleider. Als die functies geïsoleerd worden uitgeoefend, ontstaat een versnipperd beeld en een eilandencultuur. Dit, met als gevaar dat cruciale informatie niet van de ene naar de andere schakel wordt overgedragen. Kpieto kan behulpzaam zijn om het proces van begin tot eind te analyseren waarbij het samenwerken en het behoud van relevante informatie centraal staan. Hierbij wordt ingezoomd op de specifieke functie en wordt gekeken hoe tot een optimalisatie van het proceskan worden gekomen door bijvoorbeeld
medewerkers project specifiek te faciliteren met tools zie zij direct en praktisch kunnen inzetten.

(ver-) Bindend advies

Een geschil over een werk is nooit leuk. Naast het feit dat de reguliere beslechting van geschillen door de overheidsrechter of de Arbitrage Cie. veel tijd, geld en capaciteit kost, is de uitkomst vaak onbevredigend. Winnaars zijn er niet. Het werk moet soms nog worden afgemaakt en de sector is relatief klein waardoor partijen elkaar steeds weer tegenkomen.
Kpieto heeft de laatste jaren vele partijen tot tevredenheid mogen begeleiden om tot een oplossing van hun dispuut te komen. Door in een open setting te reflecteren op de oorzaken van een geschil kan er veel emotionele ballast overboord worden gezet waardoor weer focus komt op hetgeen partijen verdeeld hield. Uiteindelijk blijven er een aantal te beantwoorden rechtsvragen over. Als dan wordt gereflecteerd op rechtspraak over een vergelijkbaar geschil, komt er vaak beweging tussen partijen en blijkt het vaak niet zo zwart wit te liggen
als partijen dachten. Komen partijen er onderling nog steeds niet uit? Dan wordt na hoor en wederhoor uiteindelijk de knoop doorgehakt en kunnen zij weer verder zonder elkaar in een procedure te hebben beschadigd.