In de bouw vervliegt
€ 5 miljard

- per jaar - door miscommunicatie

Contract-
Management

Keten-
communicatie

Proces-
optimalisatie

workshops

(ver-)
Bindend-
advies

Kpieto: meer zien, meer weten

Onvolledige informatie, het niet vastleggen van afspraken en het werken op basis van aannames siert de top drie van de grootste risico's binnen bouwprojecten. Daar gaan we wat aan doen.

Hoe komt een jurist in de bouwsector verzeild?

Ja, dat is een lang verhaal; maar al heel vroeg in m’n juridische loopbaan ben ik me gaan interesseren voor de complexiteit en innovatiekracht van deze sector. Ik haalde na m’n studie een vakdiploma makelaardij en STABU-bestekschrijver. Mijns inziens absoluut noodzakelijk om de sector te kunnen doorgronden.

.. maar toch ben je daarmee gestopt.

Klopt; de sectie bouwrecht die ik bij een gerenommeerd kantoor opbouwde, draaide heel erg goed, maar het ging wringen. Als dure advocaat word je pas ingeschakeld als het kalf verdronken is; als de argumenten zijn uitgewerkt, als de blik op het eigen gelijk verkokerd is en de communicatie tussen partijen totaal verzuurd. Procederen is dan nog de enige langdurige en kostbare uitweg. Uiteindelijk haalt natuurlijk iemand wel z’n gelijk, maar de verhoudingen in een sector waar iedereen elkaar kent, zijn dan al verziekt.

Hoe moet het dan?

Het gaat over de bewustwording en aansturing, al véél eerder in de keten. Hoe calculeer je, hoe stel je een contract op, welke verantwoordelijkheden heb je dan als bouwer (of als opdrachtgever red.), hoe communiceer je die verantwoordelijkheden

Please,
Don’t,
Change,
Anything

– dat gaat
dus niet
werken

Pieter de Vries

met je technici op het werk. Hoe acteer je op wijzigingen of afwijkingen? Hoe voorkom je - zich steeds herhalende - faalkosten? Met kennis en kunde wil ik me precies dáárop richten.

Maak dat eens concreet..

Met Kpieto! (Italiaans voor: ik begrijp het) ben ik een gespecialiseerd adviesbureau voor de bouw,- infrasector begonnen met een sterke focus op het voorkomen van die faalkosten. Advies geef ik nog steeds, maar vanuit m’n juridisch fundament en communicatieve oog houd ik in speciale workshops de sector een spiegel voor. Wat hebben we geleerd van dit project en hoe kunnen we de opgedane kennis voor een volgend project (nog) beter inzetten en borgen?

Dat vereist veel procesbeheersing.

Zeker, beheersing en adaptie, want de wereld verandert snel. Zaak dus om je continue te blijven verdiepen in nieuwe(procesmatige) zaken rondom het bouwproces. Ik werk veel samen met kennispartners op deelgebieden als bijvoorbeeld aanbestedingsrecht, systems engineering, systeemgerichte contractbeheersing, kwaliteitsborging, K&L en verzekeringen. Het blijft een fascinerende wereld die bouw.

Overzicht biedt kansen

Interview op de PROVADA met voormalig advocaat Pieter de Vries, die er onorthodoxe ideeën ten aanzien van de bouwsector op na blijkt te houden. Een open gesprek over perspectief, kosten,
verantwoordelijkheid en communicatie.

Kpieto, bedankt voor de leerzame workhops.

Baas is laaiend enthousiast en wij kunnen niet wachten tot de volgende sessies”.

Karima Metalsi, manager bedrijfsbureau BAAS

“Kundig, bevlogen, praktisch, humoristisch,
kritisch, flexibel en zorgvuldig”

Hermen Jansen, contractmanager
ADS Groep

Pieter is geen saaie jurist.

Hij heeft ons met een theoretisch kader en een praktische invulling uitstekend inzicht gegeven in de voor- en nadelen van verschillende contractvormen”.

Judith Zengers, senior projectmanager Ennatuurlijk

“Pieter, nogmaals bedankt voor je enthousiaste workshop,
de feedback was zeer positief!

Erg knap hoe je droge stof op zo’n manier kan brengen”

Wouter Sikking, algemeen directeur
IKO

Voor ons bedrijf is het op peil houden van kennis ten aanzien
van contractvormen en wijzigingen daarin essentieel.

Kpieto biedt een breed pallet aan onderwerpen, die worden afgestemd op de groepsgrootte en samenstelling”

Steven Jansen, bedrijfsleider, Knipscheer Infrastructuur

Kpieto blog

September 2023
PROJECTMANAGEMENT

Afwijkingen schrijven

Om in een beheerst proces te werken is het van wezenlijk belang de systematiek van kwaliteitsborging te doorgronden. In deze publicatie wordt hier dieper op ingegaan en wordt verklaard waar het begrip "afwijking" vandaan komt. Het schrijven van goede afwijkingen vormt de rode draad van goed projectmanagement. Ook wordt nader ingegaan op het verschil tussen een afwijking en de wijzigingsprocedure. Tenslotte zien we wat de koppeling is tussen te nemen preventieve maatregelen en het actueel houden van het risicodossier.

August 2023
CONTRACTMANAGEMENT

UAV-CG:de systematiek van wijzigingen - deel 2

Dit artikel is het slot van een tweeluik over de vraag wanneer er nu sprake is van een OG VTW of een opdrachtnemers wijziging. We zien dat niet onder alle omstandigheden een initiatief voor een wijziging vanuit de ON ook een ON VTW hoeft te zijn. Belangrijker is te kijken naar de oorzaak van de wijziging. Is die aan een OG toe te rekenen, dan is sprake van een OG VTW.

June 2023
Contractmangement

UAV-CG:de systematiek van wijzigingen - deel 1

Veel discussies doen zich bij GC-contracten voor over de vraag of nu sprake is van een zogenoemde opdrachtgevers wijziging (OG Vtw) of dat er sprake is van een ON wijziging. Reden om de procedure van de wijzigingen eens nader te bekijken. In deze bijdrage komen ondermeer aan de orde: het stelsel van de opdrachtgevers wijziging (expliciet of impliciet); de prijsaanbiedingsprocedure en offerte kosten.

May 2023
CONTRACTMANAGEMENT

RAW-bestek & informatierisico

Bij een RAW-bestek zit veel informatie. In de praktijk kan hierdoor snel een discussie ontstaan over de vraag welke partij (opdrachtgever of aannemer) waarvoor verantwoordelijk is. Deze bijdrage gaat uitgebreid op deze vraag in, waarbij ook diverse voorbeelden vanuit de rechtspraak worden belicht. Tenslotte kijken we ook naar de meldplicht van een aannemer in de inschrijffase. Het artikel vormt een tweeluik met de vorige bijdrage (land en Water april 2023) over de RAW- systematiek.