In de bouw vervliegt
€ 5 miljard

- per jaar - door miscommunicatie

Contract-
Management

Keten-
communicatie

Proces-
optimalisatie

workshops

(ver-)
Bindend-
advies

Kpieto: meer zien, meer weten

Onvolledige informatie, het niet vastleggen van afspraken en het werken op basis van aannames siert de top drie van de grootste risico's binnen bouwprojecten. Daar gaan we wat aan doen.

Hoe komt een jurist in de bouwsector verzeild?

Ja, dat is een lang verhaal; maar al heel vroeg in m’n juridische loopbaan ben ik me gaan interesseren voor de complexiteit en innovatiekracht van deze sector. Ik haalde na m’n studie een vakdiploma makelaardij en STABU-bestekschrijver. Mijns inziens absoluut noodzakelijk om de sector te kunnen doorgronden.

.. maar toch ben je daarmee gestopt.

Klopt; de sectie bouwrecht die ik bij een gerenommeerd kantoor opbouwde, draaide heel erg goed, maar het ging wringen. Als dure advocaat word je pas ingeschakeld als het kalf verdronken is; als de argumenten zijn uitgewerkt, als de blik op het eigen gelijk verkokerd is en de communicatie tussen partijen totaal verzuurd. Procederen is dan nog de enige langdurige en kostbare uitweg. Uiteindelijk haalt natuurlijk iemand wel z’n gelijk, maar de verhoudingen in een sector waar iedereen elkaar kent, zijn dan al verziekt.

Hoe moet het dan?

Het gaat over de bewustwording en aansturing, al véél eerder in de keten. Hoe calculeer je, hoe stel je een contract op, welke verantwoordelijkheden heb je dan als bouwer (of als opdrachtgever red.), hoe communiceer je die verantwoordelijkheden

Please,
Don’t,
Change,
Anything

– dat gaat
dus niet
werken

Pieter de Vries

met je technici op het werk. Hoe acteer je op wijzigingen of afwijkingen? Hoe voorkom je - zich steeds herhalende - faalkosten? Met kennis en kunde wil ik me precies dáárop richten.

Maak dat eens concreet..

Met Kpieto! (Italiaans voor: ik begrijp het) ben ik een gespecialiseerd adviesbureau voor de bouw,- infrasector begonnen met een sterke focus op het voorkomen van die faalkosten. Advies geef ik nog steeds, maar vanuit m’n juridisch fundament en communicatieve oog houd ik in speciale workshops de sector een spiegel voor. Wat hebben we geleerd van dit project en hoe kunnen we de opgedane kennis voor een volgend project (nog) beter inzetten en borgen?

Dat vereist veel procesbeheersing.

Zeker, beheersing en adaptie, want de wereld verandert snel. Zaak dus om je continue te blijven verdiepen in nieuwe(procesmatige) zaken rondom het bouwproces. Ik werk veel samen met kennispartners op deelgebieden als bijvoorbeeld aanbestedingsrecht, systems engineering, systeemgerichte contractbeheersing, kwaliteitsborging, K&L en verzekeringen. Het blijft een fascinerende wereld die bouw.

Overzicht biedt kansen

Interview op de PROVADA met voormalig advocaat Pieter de Vries, die er onorthodoxe ideeën ten aanzien van de bouwsector op na blijkt te houden. Een open gesprek over perspectief, kosten,
verantwoordelijkheid en communicatie.

Kpieto, bedankt voor de leerzame workhops.

Baas is laaiend enthousiast en wij kunnen niet wachten tot de volgende sessies”.

Karima Metalsi, manager bedrijfsbureau BAAS

“Kundig, bevlogen, praktisch, humoristisch,
kritisch, flexibel en zorgvuldig”

Hermen Jansen, contractmanager
ADS Groep

Pieter is geen saaie jurist.

Hij heeft ons met een theoretisch kader en een praktische invulling uitstekend inzicht gegeven in de voor- en nadelen van verschillende contractvormen”.

Judith Zengers, senior projectmanager Ennatuurlijk

“Pieter, nogmaals bedankt voor je enthousiaste workshop,
de feedback was zeer positief!

Erg knap hoe je droge stof op zo’n manier kan brengen”

Wouter Sikking, algemeen directeur
IKO

Voor ons bedrijf is het op peil houden van kennis ten aanzien
van contractvormen en wijzigingen daarin essentieel.

Kpieto biedt een breed pallet aan onderwerpen, die worden afgestemd op de groepsgrootte en samenstelling”

Steven Jansen, bedrijfsleider, Knipscheer Infrastructuur

Kpieto blog

September 2022
CONTRACTMANAGEMENT

Ontwerpverantwoordelijkheid

In de praktijk rijzen tal van vragen welke partij verantwoordelijk is voor welke ontwerpinput bij een GC-contract. Een overzicht met recente rechtspraak geeft helderheid. Een opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor hetgeen door haar wordt aangedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Daarnaast is de ontwerpopgave van een opdrachtnemer niet bedoeld om fouten te herstellen in ontwerpprocessen van de opdrachtgever, anders dan via bijbetaling.

July 2022
CONTRACTMANAGEMENT

Stop- en bijwoonpunten in een GC-contract

Stop, - en bijwoonpunten vormen in een GC-contract tools voor een opdrachtgever controle uit te oefenen op het feitelijke bouwproces. Genoemde milestones worden dan door de opdrachtgever in het goed te keuren verificatieplan opgenomen. Een stoppunt wordt behandeld als de procedure van acceptatie; er is letterlijk sprake van een stoplichtmodel: go of no-go. Een bijwoonpunt betreft de toetsingsprocedure.

May 2022
CONTRACTMANAGEMENT

UAV-GC-overeenkomst met raamactiviteiten

Alhoewel de RAW-systematiek is toegesneden op Raamovereenkomsten, kan dit ook binnen een GC-contract worden opgenomen. Uit het besproken vonnis blijkt dat dit niet zonder gevaar is. Arbiters gaan in op het ontstaan van een deelopdracht, een eventueel afgegeven omzetgarantie en de door inschrijver opgegeven prijs per eenheid voor indicatieve hoeveelheden.

March 2022
CONTRACTMANAGEMENT

Winst, risico en algemene kosten

In deze bijdrage staat het begrip winst, risico en algemene kosten (wrak) centraal. Dit vanuit de systematiek van de GC. Ook wordt gekeken naar recente rechtspraak waarbij het wrak percentage op voorhand was gefixeerd. Niet klagen in de tender kan de opdrachtnemer dan duur komen te staan.