In de bouw vervliegt
€ 5 miljard

- per jaar - door miscommunicatie

Contract-
Management

Keten-
communicatie

Proces-
optimalisatie

workshops

(ver-)
Bindend-
advies

Kpieto: meer zien, meer weten

Onvolledige informatie, het niet vastleggen van afspraken en het werken op basis van aannames siert de top drie van de grootste risico's binnen bouwprojecten. Daar gaan we wat aan doen.

Hoe komt een jurist in de bouwsector verzeild?

Ja, dat is een lang verhaal; maar al heel vroeg in m’n juridische loopbaan ben ik me gaan interesseren voor de complexiteit en innovatiekracht van deze sector. Ik haalde na m’n studie een vakdiploma makelaardij en STABU-bestekschrijver. Mijns inziens absoluut noodzakelijk om de sector te kunnen doorgronden.

.. maar toch ben je daarmee gestopt.

Klopt; de sectie bouwrecht die ik bij een gerenommeerd kantoor opbouwde, draaide heel erg goed, maar het ging wringen. Als dure advocaat word je pas ingeschakeld als het kalf verdronken is; als de argumenten zijn uitgewerkt, als de blik op het eigen gelijk verkokerd is en de communicatie tussen partijen totaal verzuurd. Procederen is dan nog de enige langdurige en kostbare uitweg. Uiteindelijk haalt natuurlijk iemand wel z’n gelijk, maar de verhoudingen in een sector waar iedereen elkaar kent, zijn dan al verziekt.

Hoe moet het dan?

Het gaat over de bewustwording en aansturing, al véél eerder in de keten. Hoe calculeer je, hoe stel je een contract op, welke verantwoordelijkheden heb je dan als bouwer (of als opdrachtgever red.), hoe communiceer je die verantwoordelijkheden

Please,
Don’t,
Change,
Anything

– dat gaat
dus niet
werken

Pieter de Vries

met je technici op het werk. Hoe acteer je op wijzigingen of afwijkingen? Hoe voorkom je - zich steeds herhalende - faalkosten? Met kennis en kunde wil ik me precies dáárop richten.

Maak dat eens concreet..

Met Kpieto! (Italiaans voor: ik begrijp het) ben ik een gespecialiseerd adviesbureau voor de bouw,- infrasector begonnen met een sterke focus op het voorkomen van die faalkosten. Advies geef ik nog steeds, maar vanuit m’n juridisch fundament en communicatieve oog houd ik in speciale workshops de sector een spiegel voor. Wat hebben we geleerd van dit project en hoe kunnen we de opgedane kennis voor een volgend project (nog) beter inzetten en borgen?

Dat vereist veel procesbeheersing.

Zeker, beheersing en adaptie, want de wereld verandert snel. Zaak dus om je continue te blijven verdiepen in nieuwe(procesmatige) zaken rondom het bouwproces. Ik werk veel samen met kennispartners op deelgebieden als bijvoorbeeld aanbestedingsrecht, systems engineering, systeemgerichte contractbeheersing, kwaliteitsborging, K&L en verzekeringen. Het blijft een fascinerende wereld die bouw.

Overzicht biedt kansen

Interview op de PROVADA met voormalig advocaat Pieter de Vries, die er onorthodoxe ideeën ten aanzien van de bouwsector op na blijkt te houden. Een open gesprek over perspectief, kosten,
verantwoordelijkheid en communicatie.

Kpieto, bedankt voor de leerzame workhops.

Baas is laaiend enthousiast en wij kunnen niet wachten tot de volgende sessies”.

Karima Metalsi, manager bedrijfsbureau BAAS

“Kundig, bevlogen, praktisch, humoristisch,
kritisch, flexibel en zorgvuldig”

Hermen Jansen, contractmanager
ADS Groep

Pieter is geen saaie jurist.

Hij heeft ons met een theoretisch kader en een praktische invulling uitstekend inzicht gegeven in de voor- en nadelen van verschillende contractvormen”.

Judith Zengers, senior projectmanager Ennatuurlijk

“Pieter, nogmaals bedankt voor je enthousiaste workshop,
de feedback was zeer positief!

Erg knap hoe je droge stof op zo’n manier kan brengen”

Wouter Sikking, algemeen directeur
IKO

Voor ons bedrijf is het op peil houden van kennis ten aanzien
van contractvormen en wijzigingen daarin essentieel.

Kpieto biedt een breed pallet aan onderwerpen, die worden afgestemd op de groepsgrootte en samenstelling”

Steven Jansen, bedrijfsleider, Knipscheer Infrastructuur

Kpieto blog

April 2024
CONTRACTMANAGEMENT

Interne kwaliteitsborging

Er is een tendens waarneembaar dat projecten steeds meer moeten worden uitgevoerd op basis van kwaliteitsborging. Het hebben van een NEN ISO 9001 certificaat is dus niet alleen belangrijk maar ook voorwaarde een project binnen een beheerste procesmatige omgeving te kunnen uitvoeren. Het niet werken conform dat systeem, terwijl dat wel contractueel was overeengekomen, kan vergaande gevolgen hebben voor de aannemer. In deze bijdrage worden enkele rechtszaken over dit onderwerp behandeld.

February 2024
CONTRACTMANAGEMENT

Aannemers eerder aansprakelijk

Uit een recente uitspraak van de hoogste rechter in Nederland kan worden afgeleid dat aannemers eerder aansprakelijk zijn voor hun bouwactiviteiten. Bouwen is maatwerk. Hetzelfde geldt voor de juiste inrichting van contracten en het tijdig overleggen met de verzekeraar. Bij ieder project moet worden bekeken welke zorgvuldigheidsnormen toepasselijk zijn, wat is de monitoring daarvan tijdens de realisatie en welke financiële effecten heeft dit voor de prijs?

January 2024
CONTRACTMANAGEMENT

GC-contracten en participatie

Met de invoering van de Omgevingswet per 01 januari 2024 worden vele wijzigingen doorgevoerd. In deze bijdrage wordt gekeken wat het begrip participatie inhoudt en wat de mogelijke impact kan zijn voor UAV-GC contracten. De markt zal zich terdege moeten gaan oriënteren op het nieuwe proces van vergunningverlening, waarbij stakeholders vroegtijdig moeten worden betrokken. Als in de tenderfase hier geen aandacht voor is zullen risico’s in de vorm van uitloop van het werk en extra kosten het gevolg kunnen zijn.

December 2023
CONTRACTMANAGEMENT

Aansprakelijkheid toeleverancier

Het komt steeds vaker voor dat toeleveranciers naast productinformatie ook panklare projectadviezen geven. Er wordt dan geadviseerd hoe hun materialen op detailniveau moeten worden verwerkt. In deze bijdrage wordt de positie van de toeleverancier geanalyseerd. Naast een overeenkomst van koop komen er ook bemoeienissen met het ontwerp. Op basis van rechtspraak blijkt dat de aansprakelijkheid hierdoor wezenlijk kan worden verzwaard. Ook worden tips gegeven voor disclaimers.